Návrat na obsah    
 

12.století

Základem tehdejšího oděvu  v západní Evropě byla spodní a svrchní tunika, plášť a u mužů ještě kalhoty či nohavice a spodky.

1100-1135:

Urození muži nosili ke slavnostním příležitostem dlouhé svrchní a dolní tuniky z drahých látek a spodky z velmi jemného lnu. Rukávy svrchní tuniky byly těsné

0br.1 Král Jinřich I.
 

kolem rukou, jen dole u zápěstí se rozšiřovaly a prodloužily až tak, že byly delší než ruka. Tuniky byly vlněné či hedvábné. Oděv doplňoval půlkruhový vlněný nebo hedvábný plášť sepnutý na pravém rameni.

Tunika měla mnoho jmen již od konce 11. století. Byla-li krátká a oblékala-li se pod svrchní oděv, pak se jmenovala cotte, dlouhá varianta se nazývala robe a trošku později, nošená jako

0br.2 Geoffrey z Anjou
 

svrchní oděv surcote. V současné literatuře se středověké západoevropské oděvy dělí pouze na spodní oděv cotte a svrchní surcotte nehledě na rozličnost tvarů.

Urozené ženy nosily dlouhé svrchní i spodní oděvy. Svrchní oděv byl těsnější přes hruď , ramena a ruce až po lokty, naproti tomu velmi rozšířený od pasu dolů a v předloktí, kde jsou svrchní rukávy přeložené a ukazují rukávy

0br.3 Královnin oděv
 

spodního oděvu. Šat může, ale nemusí, být přepásán.  Plášť je půlkruhový a celkový vzhled je dokončen půlkruhovým závojem.

V popisovaném období bylo módní vše prodlužovat. Příkladem jsou mužské rukávy, ale ani ženy nezůstávají pozadu a i jejich rukávy nebo závoje nabývají až fantastických rozměrů, ba dokonce se na nich musí dělat uzly, aby se netahaly po zemi.

0br.4 Uzly na rukávech a závoji
 
Úvod k 12.-16.stol
Copyright Martina a Martin Hřibovi © 2006
Histrorie odívání - 12.stol, část 2.