Návrat na obsah    
 
Obr.1 Bliaund, zdroj: H.Norris:Costume and Fashion, vol.2 Senlac to Bosworth, 1066-1485; 1927
 

 

 

 

 

Úvod k 14.-18.stol

Texty v této části se zabývají zejména západoevropskými oděvy (Anglie, Francie) v rozmezí 14.-18.století. Při jejich zpracování vycházíme převážně z knih H.Norris:Costume and Fashion, vol.2 Senlac to Bosworth, 1066-1485; 1927 a Viollet le Duc: Encyclopedie medievale; 1870 a tak je možné, že některé pojmy budeme používat odlišně, než jste zvyklí. Chápeme, že tyto knihy nejsou z nejnovějších, ale na základní orientaci v problematice jsou stále z těch nejlepších. Ostatně právě terminologie je velkým problémem, protože významy slov se v průběhu staletí měnily a proto je důležitější než správný název korekce s obrazovým materiálem.

 
Obr.2 Španělský šlechtic, zdroj: H.Norris:Costume and Fashion, vol.2 Senlac to Bosworth, 1066-1485; 1927
 
 
Copyright Martina a Martin Hřibovi © 2006
Histrorie odívání - 12.stol